HANKE: Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun kansainvälistäminen

Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittäminen
Hankkeen nimi: Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun kansainvälistäminen
Vastuuorganisaatio: Lapin Kalastusmatkailu ry
Osatoteuttajat:
Hankkeen toteutusaika: 19.09.2022 – 13.10.2023
Kokonaiskustannukset: 108 252,00 euroa
Julkinen tuki: 97 426,80 euroa
Kuvaus hankkeesta:
Hankkeessa päivitetään Lapin HAMA-alueen kalastus ja metsästys -matkailun toimijaverkosto sekä tarkistetaan palveluiden nykytila. Hankkeen aikana kartoitetaan matkatoimisto ja matkanjärjestäjät, jotka ovat kiinnostuneita välittämään hankealueen tarjolla olevia kalastus ja metsästysmatkailun palveluita Keski-Euroopan markkinoilla. Pyrkimyksenä on rakentaa kumppanuusverkosto Lapin Kalastusmatkailu ry:n jäsenyrityksille, kansainvälisen kalastus ja metsästys -matkailijoiden määrän lisäämiseksi. Hankkeen aikana on tarkoitus myös muotoilla uudelleen tarjolla olevia palveluita, sopimaan paremmin uusien markkina-alueiden asiakaskunnan vaatimuksia. Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa perhokalastukseen soveltuvat alueet, siihen liittyviä kalastusmatkailupalveluita tarjoavien yritysten toimipaikkojen alueelta. Palvelumuotoilun yhteydessä on tarkoitus rakentaa linkki paikallisiin raaka-aineisiin perustuvien ruokien tarjoamisen sekä kalastus ja metsästys -matkailun palveluiden välille.
Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on; matkailijoiden lisääminen alueelle, yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen, työpaikkojen lisääminen alueelle, luoda kumppanuusverkosto Keski-Eurooppaan, solmia ensimmäiset kumppanuussopimukset matkatoimistojen kanssa, matkailuyritysten verkoston vahvistaminen ja matkailun kestävyyden edistäminen.
Hankkeen kohderyhmä:
Hankkeen toiminta-alueena on Lapin harvaan asuttu maaseutu. Hankkeen painopistealue on Ylitornion, Pellon, Kolarin, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kuntien alueet, mutta hankkeessa pyritään saamaan toimijoita muiltakin Lapin harvaan asutuilta seuduilta. Hankkeen pääasiallinen hyödynsaaja on matkailuyrittäjät ja matkailualan töitä hakevat potentiaaliset työntekijät.


Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot:
Mauri Kylmämaa ( 0500 188 444 / mauri.kylmamaa@kylmamaa.fi)
Verkkosivut / sosiaalinen media:
https://www.lapinkalastusmatkailu.fi/
@fishinglapland / Instagram
Lapin kalastusmatkailu ry & Fishing Lapland / Facebook