Yhdistyksen toiminta

Yhdistys haluaa edistää kalastusmatkailun asemaa matkailutoimialan sisällä sekä sen ulkopuolella.

Yhdistys jatkaa kalastusmatkailun kehittämishankeen myötä luodun Fishing Lapland brändin työtä. Toiminta-alueena on koko Lapin maakunta.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä
ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Toiminnan tarkoituksena on edistää ja valvoa toimialueen kalakantojen sekä vesistöjen
kestävää kehitystä ja käyttöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi myös harjoittaa kehittämistoimintaa suunnittelemalla, toimeenpanemalla ja osallistumalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyviin projekteihin ja hankkeisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Hanke: Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun kansainvälistäminen
Hankkeessa päivitetään Lapin HAMA-alueen kalastus- ja metsästysmatkailun toimijaverkosto… lue lisää


Yhdistyksen säännöt

Liity mukaan!